Taalpost

Taalpost is een gratis e-mailnieuwsbrief die taalliefhebbers snel en goed informeert over de taalactualiteit.

Als abonnee ontvangt u Taalpost tweemaal per week, op dinsdag en vrijdag. De nieuwsbrief begint met een wat langer bericht (op dinsdag een taaltip, op vrijdag een actualiteit), en zet vervolgens het belangrijkste taalnieuws op een rij.

De redactie van Taalpost bestaat uit Erik Dams en Marc van Oostendorp. De taaltip op dinsdag wordt verzorgd door de Taaladviesdienst.

Abonneren

Taalpost is gratis. Klik op 'aanmelden' om u te abonneren.

aanmelden

Colofon

Taalpost is een initiatief van het Genootschap Onze Taal

De redactie van Taalpost bestaat uit Erik Dams en Marc van Oostendorp. Opmerkingen en ideeën over de inhoud van Taalpost kunt u sturen naar: redactie@taalpost.nl

Technische vragen en opmerkingen kunt u sturen naar: beheer@taalpost.nl. Hier kunt u ook terecht voor informatie over adverteren in Taalpost.

contact

Archief

Wilt u een oude Taalpost nog eens nalezen? Dat kan in het archief.

archief

Nieuwste nummer

Bekijk hier de nieuwste aflevering van Taalpost.

nieuw

Andere nieuwsbrieven

  • TLPST - maandelijkse digitale lesbrief over taal (voortgezet onderwijs).
  • Woordpost - 2 x per week een actueel moeilijk woord verklaard.
nieuwsbrieven
Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

Taalkalender